szyfrowanie danych

W metodach symetrycznych wykorzystuje się uzgodniony przez obie strony klucz (tzw. klucz prywatny), który wymagany jest zarówno w procesach szyfrowania jak i deszyfrowania danych, przy czym najczęściej obie strony występują w charakterze nadawcy i odbiorcy. W danym schemacie bezpieczeństwo przesyłanych wiadomości zależy w zasadniczym stopniu od tajności klucza prywatnego. Metody te posiadają następujące niedogodności: 1. Brak możliwości ustalenia po stronie odbiorcy od kogo pochodzi nadesłana wiadomość, co może stanowić poważną przeszkodę np. w systemach transakcji bankowych, 2. Konieczność zagwarantowania bezpiecznego kanału dla uzgadniania i wymiany kluczy pomiędzy stronami wymieniającymi wiadomości, 3. Wymagana duża liczba kluczy prywatnych i kanałów w przypadku dużej liczby stron zainteresowanych komunikacją.Dodaj komentarz


Dodaj

© 2013-2023 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl